navigate_next
Procedura Odbioru

PROCEDURA ODBIORU PRZESYŁKI ORAZ REKLAMACJI W DOSTAWIE

Pamiętaj, aby przy odbiorze sprawdzić stan całej przesyłki!
Jeżeli będzie uszkodzona lub niekompletna - zrób zdjęcia towaru oraz opakowania/palety, spisz protokół szkody wraz z kurierem i skontaktuj się z Nami.

Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 24 godzin od jej skuteczniej dostawy i zgłoszenia stwierdzonych nieprawidłowości ilościowych lub jakościowych.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu szkody wraz z kurierem oraz przesłanie go na adres sklep@abcplytki.pl
KURIER MA OBOWIĄZEK PRZYJAZDU NA MIEJSCE W TERMINIE DO 7 DNI OD DOSTAWY celem spisania protokołu szkody
WAŻNE Kupując płytki, zawsze należy zwracać uwagę na oznaczenia partii na opakowaniach.
Jednorodność partii w obrębie danego indeksu powinna zostać zweryfikowana przed przystąpieniem do ich ułożenia. Najlepiej od razu po dostawie. 
Klient jest zobowiązany do obejrzenia produktu przed jego ułożeniem, przystąpieniem do prac wykończeniowych oraz ich użytkowaniem.

Przed położeniem płytek należy sprawdzić ich jakość, odcień, kaliber i rysunek strony licowej.
W przypadku płytek tonalnych by uzyskać jak najlepszy efekt, zaleca się mieszanie płytek z różnych opakowań – nie powinno układać się obok siebie kafelek z tego samego opakowania! Zaleca się, by wymieszać płytki z co najmniej kilku opakowań.

Ponadto informujemy, że w związku z tym, iż katalog, ekspozycja bądź strona internetowa mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (z uwagi na technikę druku i niepowtarzalność produkcji, przedstawione produkty mogą się różnić), kupujący przy zamawianiu produktów powinien się liczyć z tym, że mogą różnić się od rzeczywistych widzianych na ekspozycji czy w katalogu strony internetowej lub sklepu.
.

WAŻNE PRZY ODBIORZE TOWARU WYSYŁANEGO NA PALETACH PRZEZ NASZEGO PRZEWOŹNIKA

Kurier nie ma obowiązku wnoszenia towaru (jedynie zapewnie jego rozładunek - całego zamówienia palet/-y najbliżej jak to możliwe z jego strony) - Klient tą czynność zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność. Nie oferujemy również usługi wniesienia towaru dodatkowo odpłatnej.

- Przed otworzeniem przesyłki należy pokwitować jej odbiór na liście przewozowym i zapłacić ewentualne pobranie.
- Klient może poprosić kuriera o pozostanie do momentu otworzenia i sprawdzenia całości przesyłki.
W przypadku towarów dostarczonych na paletach podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. (należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta nie posiada zewnętrznych uszkodzeń.) Palety pakowane są dokładnie oraz zabezpieczone taśmami ostrzegawczymi oraz przezroczystą folią, przez którą widoczne są ewentualne uszkodzenia.
Jeżeli Klient stwierdza, że stan przesyłki dostarczonej na palecie nie budzi żadnych zastrzeżeń to na liście przewozowym wpisuje: ”Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków produktów  i poczynienie adnotacji na liście przewozowym zaznaczając opcje "zewnętrzne uszkodzenie palety" lub oznaczenie przyjęcia palety z zastrzeżeniami co winno znajdować się na protokole szkody spisanym wraz z kurierem. 
- Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu oraz dokonać adnotacji jak wyżej na protokole szkody.
- Sklep rozpatrując reklamację może zażądać od klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne , celem roszczeń przysługujących klientowi od uszkodzonego towaru.
- Zdjęcia reklamowanego produktu powinny przedstawiać uszkodzenie wszystkich reklamowanych produktów, ich ilości, etykiety produktów z ich opakowań oraz ewentualne informacji o odcieniu oraz dacie produkcji pozycji reklamowanej.Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 24 godzin od jej skuteczniej dostawy i zgłoszenia stwierdzonych nieprawidłowości ilościowych lub jakościowych.
Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 24 godzin od jej skuteczniej dostawy oraz opcjonalnego sporządzenia protokołu uszkodzenia w terminie do 7 dni roboczych od skutecznej dostawy.

Do prawidłowego wszczęcia reklamacji niezbędny są zdjęcia całego uszkodzonego asortymentu, opis ilości oraz powstałej wady. Dokumenty należy przesłać na adres mailowy sklepu: sklep@abcplytki.pl
W zgłoszeniu należy uwzględnić dokładną ilość uszkodzonych płytek lub dekoracji w opakowaniach oraz w sztukach.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu szkody wraz z kurierem oraz przesłanie go na adres sklep@abcplytki.pl

Protokół szkody spisywany wraz z kurierem jest istotnym dokumentem, który to można spisać w terminie do 7 dni od skutecznej dostawy. Oraz potwierdzającym iż uszkodzenia powstały w dostawie a nie już po odbiorze przesyłki przez kupującego. 

Proszę zwrócić uwagę na adnotację dotyczącą przyjęcia przesyłki oraz jej zabezpieczenia czy są zgodne z prawdą przed podpisaniem sporządzonego protokołu szkody.
Jeżeli kurier celowo nalega na wpisanie nieprawdziwych informacji w protokole lub przesłał już błędnie sporządzony protokół prosimy o kontakt (tel: 798-946-445 lub sklep@abcplytki.pl)


Dostawy są realizowane samochodami ciężarowymi z windą o wadze znacznie powyżej 9 ton co może powodować problem z dojazdem w niektóre miejsca - prosimy by pamiętać o tym przy wyborze adresu dostawy!

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się Lub Resetuj hasło