PROCEDURA ODBIORU PRZESYŁKI ORAZ REKLAMACJI USZKODZENIA W DOSTAWIE

WAŻNE PRZY ODBIORZE TOWARU WYSYŁANEGO NA PALETACH PRZEZ NASZEGO PRZEWOŹNIKA

Kurier nie ma obowiązku wnoszenia towaru (jedynie zapewnie jego rozładunek - całego zamówienia palet/-y najbliżej jak to możliwe z jego strony) - Klient tą czynność zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność. Nie oferujemy również usługi wniesienia towaru dodatkowo odpłatnej.

- Przed otworzeniem przesyłki należy pokwitować jej odbiór na liście przewozowym i zapłacić ewentualne pobranie.
- Klient może poprosić kuriera o pozostanie do momentu otworzenia i sprawdzenia całości przesyłki.
W przypadku towarów dostarczonych na paletach podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. (należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta nie posiada zewnętrznych uszkodzeń.) Palety pakowane są dokładnie oraz zabezpieczone taśmami ostrzegawczymi oraz folią, przez którą widoczne są ewentualne uszkodzenia.
Jeżeli Klient stwierdza, że stan przesyłki dostarczonej na palecie nie budzi żadnych zastrzeżeń to na liście przewozowym wpisuje: ”Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków produktów  i poczynienie adnotacji na liście przewozowym zaznaczając opcje "zewnętrzne uszkodzenie palety" lub oznaczenie przyjęcia palety z zastrzeżeniami co winno znajdować się na protokole szkody spisanym wraz z kurierem. 
- Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu oraz dokonać adnotacji jak wyżej na protokole szkody.
- Sklep rozpatrując reklamację może zażądać od klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne , celem roszczeń przysługujących klientowi od uszkodzonego towaru.
- Zdjęcia reklamowanego produktu powinny przedstawiać uszkodzenie wszystkich reklamowanych produktów, etykiety produktów z ich opakowań oraz ewentualne informacji o odcieniu oraz dacie produkcji Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 24-48 godzin od jej skuteczniej dostawy i zgłoszenia w tym terminie stwierdzonych nieprawidłowości ilościowych lub jakościowych.
Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 24-48 godzin od jej skuteczniej dostawy oraz sporządzenia protokołu uszkodzenia w terminie do 7 dni roboczych od skutecznej dostawy.

Do prawidłowego wszczęcia reklamacji niezbędny jest protokół szkody spisany wraz z kurierem oraz zdjęcia uszkodzonego asortymentu. Dokumenty należy przesłać na adres mailowy sklepu: sklep@abcplytki.pl
W protokole należy uwzględnić dokładną ilość uszkodzonych płytek lub dekoracji w opakowaniach oraz w sztukach.

Jeśli odbiorca przesyłki w tym terminie (do 48h) nie zgłosi do sklepu żadnych zastrzeżeń oz
nacza to, że towar został odebrany bez zastrzeżeń jakościowych i ilościowy.
Po upływie 48 godzin od skuteczniej dostawy reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.Przykład prawidłowo spisanego protokołu oraz pakowania zamówień poniżej. Proszę zwrócić uwagę na adnotację dotyczącą przyjęcia przesyłki oraz jej zabezpieczenia czy są zgodne z prawdą przed podpisaniem sporządzonego protokołu. Jeżeli kurier celewo nalega na wpisanie nieprawdziwych informacji w protokole lub przesłał już błędnie sporządzony protokół prosimy o kontakt (tel: 798-946-445 lub sklep@abcplytki.pl)


Dostawy są realizowane samochodami ciężarowymi z windą o wadze znacznie powyżej 9 ton co może powodować problem z dojazdem w niektóre miejsca - prosimy by pamiętać o tym przy wyborze adresu dostawy!

  

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się Lub Resetuj hasło